sample essays

Children will play

All games that you will

Children will stray

All paths that will kill

They can not remember

And they never will

They will not know

That this path will kill

Children are out there

So lively and so around

Not bothered by shadows

To their games, they are bound

Sleeping in beauty

Before the rays of the moon

Breaks this darkness Shining

Shining for us

Before the sun

Wakes the world

Brings us back to life

Put us one step closer to death

…But our children will play

(from the book “Ornament of the Ominous Demoniac – the coagulated blood of David” released July 20 2017 by David Sebastian Isberg)

40.

YTTERLIGARE EN HÄNDELSELÖS AFTON VÄNTAR.

INGENTING TAR ENSAMHETEN I HAND OCH DE VANDRAR INSPIRATIONSLÖST OCH TRANSPARENT IVÄG.

MAN STÄDAR BORT KVARLEVAN UTAV DET SOM NYSS VAR MYSIGHET OCH HÖGTIDLIG GLÄDJE.

DESPERAT ÖPPNAR MAN SINA DIGITALA SIGNALER FÖR ATT FINNA.

ABSOLUT INGET UTAV GLÄDJE OCH NYTTA.

VAR ÅR SOM ENSAM UPPREPAR MANTRAT.

VAR VECKA ÄR DET DYSTER STÄMNING OCH SORG.

EN MÖRK GRUMLIG DIMMA SOM TÄCKER UTAN I MIN BORG.

JAG ÄNDÅ HÄR GÅR.

JAG ÄNDÅ HÄR FÖRMÅR.

JAG FÖRSVINNER I INGENTING I ETT INGENSTANS FÖR RESTEN UTAV DETTA DYGN.

NÄR NÄSTA ÅTER ÄR OSS BI MINDES INGEN MITT JAG IFRÅN KVÄLLEN FÖRE.

JAG FANNS ALDRIG DÄR.

(Unreleased teaser from up an coming publication in Swedish.)

I am so loud.

My voice echoes.

I am so loud.

Turbulence means less.

I am so loud.

I can not hear myself.

I am so loud.

I can hear still hear me lose myself.

I am so loud.

You still can not hear me.

I am so loud.

The traffic stops.

I am so loud.

That there will be panic.

I am so loud.

Louder than their cries.

I am so loud.

They are protecting their ears.

I am so loud.

Despite you are deaf.

I am so loud.

The forest withers.

I am so loud.

The owls sails down to die.

I am so loud.

I only speak back when I´m spoken too.

I am so loud.

That I have nothing to say these days.

I am so loud.

I cry myself to sleep each night.

I am so loud.

So I never break the silence.

I am so loud.

Between fury and passion.

I am so loud.

Words are worth nothing.

I am so loud.

My mathematics are skilled.

I am so loud.

I am never missed.

I am so loud.

The face of the yolk wanders.

(Unreleased poem spring 2017)

Structured.

Faced.

Leached.

Exhausted.

Doomed.

Damnated.

Deceived.

Evolved.

Enriched.

(Random poem April 9, 2018.)

Feel swollen and swallowed bot at the same time.

I am rushing hard to disfocus my mind.

In every corner, I ever left a trace.

Will you smell my sweat?

From now on, I´ll gear up.

I will never die and I will never stop.

Random poem May 2, 2018

I have a bleeding toe.

All open channels from your inner.

I have a bleeding toe.

Pulsating vein, flooding the red fluid.

I have a bleeding toe.

Leads me away from you.

It is a signal and a sign

This bleeding toe of mine.

(random poem autumn 2018)

shelters to slipped off

protecting nothing

when you are nothing

will be nothing

everlast as nothing

nothing is just the final point

to understand the meaning of your being

random poem in Swedish unpublished autumn 2018

det kantiga släcker dagen

det kantiga står dig upp i kragen

det kantiga formar det som ej var menat

bara det som till sist vart

det som formar sår annat

sårar annat

gör annat

är anna

ändrar dig

den du trodde du var

men den du aldrig kunde vara

för det kantiga släcker dagen